Adatvédelmi tájékoztató

A Catone Kft. elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelmével kapcsolatosan, ezért tájékoztatja s weboldalának látogatóit, hogy adatkezelése során az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint jár el.

A tájékoztatás célja, hogy megismertessük azzal, hogy miként kezeljük és továbbítjuk az Önhöz kapcsolódó személyes adatokat, amelyeket a weboldal látogatása során, vagy akkor gyűjtünk, ha a weboldalon található elérhetőségek útján felveszi velünk a kapcsolatot.

A tájékoztatás célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelméhez fűződő, Alaptörvényben biztosított információs önrendelkezési,- és a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését.

A tájékoztató folyamatosan frissítésre kerül, hogy megfeleljen az időközben módosuló jogszabályi háttérnek és a Catone Kft. tevékenységének, a személyes adatokra vonatkozóan tett intézkedéseknek. Amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználása tekintetében jelentős vagy alapvető változtatásokat vezetnénk be, úgy erről Önt a weboldalunkon elhelyezett tájékoztató vagy az Ön részére közvetlenül megküldött értesítés útján tájékoztatjuk. Ha Ön jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal, vagy a későbbiekben esetlegesen bevezetésre kerülő változtatásokkal nem ért egyet, kérjük, hogy a továbbiakban ne használja a weboldalt.

A kezelt személyes adatokat a Catone Kft. bizalmasan kezeli, azokat az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában harmadik személynek nem adja ki.

 

I. Adatkezelő

Az adatkezelő a weboldalt üzemeltető Catone Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút út 9.).

 

II. A honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelések

A honlap látogatása során az alábbi adatkezelések valósulnak meg:

 1. Honlap cookie kezelése

Felhasználói személyes adat nem képződik önmagában csak a honlap látogatásával összefüggésben, a felhasználó böngészőjén keresztül annak háttértárolójára kerülhet azonban egy információs fájl, az úgynevezett „cookie” vagy „süti”, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával és nyomon követhetővé teszi a böngészését a honlapon. Ezt az információs fájlt a felhasználó a böngészője segítségével bármikor eltávolíthatja. A sütik használatának kérdéseiről, a felhasználás, és az eltávolítás módjáról, bővebb információkat találhat honlapunk „cookie” szabályzatában.

A www.catone.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Érintettek A honlapot meglátogató természetes személy
Az adatkezelés célja A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.
Kezelt adatok köre dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal, amely adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama 1 óra
Az adatok továbbítása Informatikai szolgáltatók

 

Sütik

A Süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A Sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A Sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, a felhasználói élmény növelésére. A Sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt Sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van megtiltani a Sütik tárolását.

 

Milyen Sütiket használunk?

 1. Feltétlenül szükséges Sütik

A weboldal nem használ feltétlenül szükséges sütit

 1. Munkamenetre szóló Sütik

A weboldal nem használ munkamenetre szóló sütit.

 1. Állandó Sütik

A weboldal nem használ állandó sütit.

 1. Statisztikai célú Sütik

A weboldal nem használ statisztikai célú sütit.

 1. Harmadik fél Sütije

A weboldal nem használja harmadik fél sütijét.

 

 

Általános szabályok

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen Sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal Sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes Sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a Sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta Sütit kell használni.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a Sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre.

Elutasíthatja vagy letilthatja a webhelyre történő látogatással letöltött összes vagy adott Sütit. A böngésző beállításainak módosításával módosíthatja bármelyik külső beszállító webhelyére vonatkozó beállításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a Sütiket. Ezért amennyiben nem szeretné engedélyezni a Sütik használatát, akkor azok használatát a „nem engedélyezem” gombra kattintva Önnek le kell tiltania a felugró ablakban. Ha elutasítja a Sütik használatát, akkor továbbra is képes lesz ellátogatni webhelyeinkre, de a funkciók némelyike nem működik majd megfelelően.

 1. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

A Felhasználónak lehetősége van a honlapon keresztül kapcsolatba lépni a Catone Kft.-vel, amelynek során megadja adatait annak érdekében, hogy a Catone Kft. érintett tagja felvegye vele a kapcsolatot.

Érintettek A honlapon az ajánlatkérés oldalon elküldött kapcsolatfelvételi kérés természetes személy feladója
Az adatkezelés célja A Catone Kft. szolgáltatásainak biztosítása, így a holnapon való kapcsolatfelvételi kérés teljesítése
Kezelt adatok köre név; e-mail cím; Felhasználó által szükségesnek vélt leírás
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel teljesítésétől számított 30 nap
Az adatok továbbítása A Catone Kft. az adatokat harmadik fél felé nem továbbítja.

 

III. Adatbiztonság

A Catone Kft. megteszi a szükséges műszaki és szervezeti intézkedéseket az Ön honlapon megadott személyes adatainak védelme érdekében. Az adatokat védeni kell az elvesztés jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a tudomány és technológia megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

IV. A Felhasználó (Érintett) jogai

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Catone Kft. által kezelt személyes adatai vonatkozásában:

 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
 • kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog),
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

A Catone Kft. az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a Catone Kft. a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül az érintettet tájékoztatja.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Catone Kft. adatkezelésével, vagy a megtett intézkedésekkel, illetve ha a Catone Kft. a fenti határidőket elmulasztja; akkor az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult panaszt tenni a Catone Kft. adatvédelmi tisztviselőjénél, az adatvédelmi hatóságnál, vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

 

Az adatvédelmi megbízott elérhetősége:

Név: Dr.Vargáné Bornemissza Monika

E-mail: monika.bornemissza@catonekft.com

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu